Polski start-up - Capitalko.

Polski start-up - Capitalko.
2 min read
28 November 2022

Capitalko — to jest polski start up działający na rynku od 2020 roku. Naszym inwestorem jest TAMGA Group jest to fundusz venture capital i doświadczony venture builder, współtworzący dobrze prosperujące globalne firmy technologiczne. Firma TAMGA skupia się na innowacyjnych branżach i wschodzących technologiach. Obecnie obejmują firmy zaangażowane w eCommerce, big data, Fintech i martech.

Kim jesteśmy? 

Capitalko to pomocna dłoń dla rozwijających się firm. Odkryliśmy na nowo finansowanie dla założycieli rozwijających się firm. W skrócie - zapewniamy inwestycje bez zabezpieczeń i bez wkładu własnego dla firm cyfrowych.

Dlaczego to robimy?

Naszą misją jest demokratyzacja dostępu do kapitału.

Standardowy fundraising to spotkania, personalia i gwarancje. Wierzymy, że ciężko pracujący przedsiębiorcy muszą w pełni rozwijać swój biznes, a jednocześnie łatwiej zdobywać kapitał na dalszy rozwój. Dlatego uruchomiliśmy zupełnie nowe rozwiązanie inwestycyjne, które zmieniło dotychczasowy sposób działania. 

Capitalko jest inspirowane marzeniami jego założycieli o sprawiedliwym i przejrzystym sposobie finansowania, które pomaga firmom w rozwoju. Nasze startupy nie muszą rezygnować z kapitału własnego, gdy pożyczamy im fundusze. Zachowują 100% kontrolę nad swoimi projektami, a w zamian otrzymują rekomendacje ekspertów.

Nasz zespół.

Od momentu powstania Capitalko zbudowaliśmy globalny zespół zaangażowanych profesjonalistów zasilanych przez AI, których celem jest wspieranie przedsiębiorców cyfrowych. Skupiamy się na przedsiębiorcach z branży eCommerce, SaaS i aplikacji mobilnych, ponieważ mamy silne doświadczenie w rozwijaniu projektów internetowych. Stosujemy bezstronne podejście oparte na twardych danych i innowacyjnych technologiach. Pozwala nam to skalować firmy, które zmieniają świat.

Naszą wizją jest uczynienie kapitału bezpieczniejszym, szybszym, tańszym, bardziej elastycznym i wydajnym.My, jako założyciele też tam byliśmy — wiemy, jak trudno jest zdobyć kapitał na dalszy rozwój.

Capitalko przyjmuje wnioski online. Szybko ocenia kluczowe wskaźniki, aby skomponować ofertę dostosowaną do danej firmy. Po złożeniu wniosku o fundusze, nasz system stworzony przez najlepszych ekspertów w dziedzinie Fintech, marketingu cyfrowego i sztucznej inteligencji przygotowuje opcje finansowania i rekomendacje. Nie ma potrzeby narażania swoich funduszy i mienia na ryzyko, ponieważ pracujemy w modelu revenue-shared. Ty masz sprzedaż, my mamy spłatę. To wszystko.

Capitalko 2
Joined: 9 months ago
In case you have found a mistake in the text, please send a message to the author by selecting the mistake and pressing Ctrl-Enter.
Comments (0)

    No comments yet

You must be logged in to comment.

Sign In / Sign Up